Kastracja/sterylizacja

Kastracja/sterylizacja

Są to rutynowe zabiegi operacyjne polegające na nieodwracalnym pozbawieniu zwierzęcia zdolności reprodukcyjnych, a tym samym na usunięciu układu rozrodczego.

Jak każdy zabieg operacyjny i te obarczone są ryzykiem, dlatego też wymagają podpisania zgody właściciela. Ryzyko komplikacji pooperacyjnych (takich jak np. infekcja rany czy krwotok) sięga (w zależności od źródeł) od kilku do kilkunastu procent. Ryzyko zgonu natomiast to około 0,1 %. Zabiegi kastracji i sterylizacji zwierząt towarzyszących przeprowadzane są w całkowitej narkozie. Zwierzęta otrzymują również leki przeciwbólowe i przeciwzapalne a także zabezpieczenie przeciwbakteryjne.

Każdy zabieg poprzedzony jest badaniem lekarskim oraz przeglądowym badaniem krwi (morfologia, podstawowa biochemia). W zależności od stanu, kondycji i wieku pacjenta lekarz prowadzący może zalecić dodatkowe badania.

Pacjent zostaje wypisany do domu po wybudzeniu (tego samego dnia) wraz z dokładnym opisem zabiegu, zaleceniami dotyczącymi podawania leków, ochrony rany pooperacyjnej, diety oraz terminu kontroli i usunięcia szwów.

W celu uniknięcia rozlizania przez zwierzę rany i uszkodzenia szwów oraz w celu zachowania czystości rany zaleca się stosowanie pooperacyjnych fartuszków ochronnych lub kołnierzy.

Sterylizacje i kastracje nie tylko eliminują problem związany z niepożądanym wzrostem psiej i kociej populacji. U samców pozwalają na ograniczenie uciążliwego zachowania takiego jak ucieczki, walki (choroby zakaźne u kotów), znaczenie terenu, agresja. U samic zabieg zapobiega występowaniu cieczek/rui. Prócz możliwości zajścia w niechcianą ciąże eliminuje także występowanie ciąży urojonych. U obydwu gatunków i płci kastracja / sterylizacja wyklucza choroby układu rozrodczego (w tym także często występujące ropomacicze).

Zabieg sterylizacji wykonany przed pierwszą rują/cieczką, ewentualnie po pierwszej rui/cieczce minimalizuje ryzyko wystąpienia guzów nowotworowych na listwie mlecznej (bardzo częste nowotwory u samic zwierząt towarzyszących, u kotek w ponad 80% złośliwe).