Zasady wwozu psów, kotów i fretek do krajów wybranych państw

Zasady wwozu psów, kotów i fretek do krajów wybranych państw

Zwierzęta towarzyszące (koty, psy i fretki) w liczbie nie przekraczającej 5 sztuk należących do jednego właściciela przewożone w celach niekomercyjnych do następujących krajów Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy podlegają następującym wymaganiom

• Muszą zostać oznakowane za pomocą microchipu umiejscowionego po lewej strony szyi. Oznakowanie musi nastąpić przed szczepieniem.

• Oznakowane zwierzę musi zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie. W przypadku zwierząt szczepionych regularnie co rok szczepienie nabiera ważności w dniu podania. W przypadku zwierząt młodych szczepionych pierwszy raz w wieku powyżej 3 miesiąca życia szczepienie nabywa ważności po upływie 21 dni. Taka sama zasada obowiązuje w przypadku przekroczenia daty szczepienia (powyżej 365 dni) u zwierząt dorosłych, nabywa ono wówczas ważności po upływie 21 dni.

• Następnie powinien zostać wystawiony paszport, wypełniony przez upoważnionego przez Izbę Lekarsko-Weterynaryjną lekarza weterynarii.

• Na 24 h przed przekroczeniem granicy zwierzę powinno zostać zbadane przez lekarza weterynarii, co powinno zostać odnotowane w paszporcie.

• Nie można wywozić szczeniąt i kociąt które nie ukończyły 3 miesiąca życia chyba że kraj docelowy dopuszcza taką możliwość.

UWAGA.

Powyższe wymogi muszą spełniać psy wwożone do Polski. Dotyczy to zwłaszcza osób, które wyjechały z psem z Polski poza terytorium Unii Europejskiej, np. na Ukrainę i zamierzają wrócić z powrotem.

W przypadku wyjazdu do Finlandii psy i koty muszą zostać odrobaczone preparatem zawierającym prazikwantel i epsiprantel (profilaktyka echinokokozy) nie później niż na 30 dni przed przemieszczeniem na terytorium Finlandii. Wszystkie informacje dotyczące identyfikacji zwierzęcia, poświadczenia ważności szczepienia przeciwko wściekliźnie, informacje dotyczące efektywności tego szczepienia oraz zabieg odrobaczenia muszą być odnotowane w paszporcie przez upoważnionego lekarza weterynarii.

Zwierzęta towarzyszące (koty, psy i fretki) w liczbie nie przekraczającej 5 sztuk należących do jednego właściciela przewożone w celach niekomercyjnych do Norwegii i Szwecji podlegają następującym wymaganiom:

• Muszą zostać oznakowane za pomocą microchipu umiejscowionego po lewej strony szyi. Oznakowanie musi nastąpić przed szczepieniem!

• Oznakowane zwierzę musi zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie.

• Zwierzę należy odrobaczyć preparatem zawierającym prazikwantel i epsiprantel (profilaktyka echinokokozy) nie szybciej niż 10 dni przed wyjazdem i w ciągu 7 dni po przyjeździe (Norwegia). Profilaktyka echinokokozy nie dotyczy fretek.

• W przypadku wwozu fretek do Szwecji zalecane jest szczepienie przeciw nosówce.

• Na 24 h przed przekroczeniem granicy zwierzę powinno zostać zbadane przez lekarza weterynarii, co powinno zostać odnotowane w paszporcie.

• Do Norwegii i Szwecji nie wolno wwozić zwierząt poniżej 3 miesiąca życia.

Do Norwegii i Szwecji nie można wwozić psów ras tj.: Pit Bull Terier, Americam Staffordshire Terrier, Fila Brasileiro, Tosa Inu, Dogo Argentino oraz mieszańców powyższych ras lub mieszańców z wilkiem.

Zwierzęta towarzyszące (koty, psy i fretki) w liczbie nie przekraczającej 5 sztuk należących do jednego właściciela przewożone w celach niekomercyjnych do Wielkiej Brytanii i Irlandii podlegają następującym wymaganiom:

• Muszą zostać oznakowane za pomocą microchipu umiejscowionego po lewej strony szyi. Oznakowanie musi nastąpić przed szczepieniem!

• Oznakowane zwierzę musi zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie.

• 24 do 48 h przed wyjazdem zwierzę musi zostać odrobaczone i poddane profilaktyce p/kleszczowej co musi zostać odnotowane w paszporcie.

• Na 24 h przed przekroczeniem granicy zwierzę powinno zostać zbadane przez lekarza weterynarii, co powinno zostać odnotowane w paszporcie.

• Do wielkiej Brytanii i Irlandii nie wolno wwozić zwierząt poniżej 3 miesiąca życia.

Do wielkiej Brytanii i Irlandii nie można wwozić psów ras tj.: Pit Bull Terier, Fila Brasileiro, Tosa Inu, Dogo Argentino oraz mieszańców powyższych ras lub mieszańców z wilkiem.