Przygotowanie pacjenta do zabiegu

Przygotowanie pacjenta do zabiegu

Odpowiednie przygotowanie pacjenta do zabiegu stanowi bardzo ważny element minimalizujący ryzyko związane ze znieczuleniem ogólnym, zabiegiem chirurgicznym, a także okresem rekonwalescencji pozabiegowej.

Pełny żołądek stanowi dodatkowe obciążenie układu krążenia, może opóźniać efekty działania znieczulenia, a ponadto nasila wymioty, będące skutkiem ubocznym przy stosowaniu środków używanych do premedykacji, którymi zawierzę może się zachłysnąć. Może wtedy dojść do zaaspirowania zwróconej treści pokarmowej do płuc, co jest przyczyną ciężkich komplikacji. Zalegająca treść pokarmowa podczas znieczulenia przez wiele godzin po zabiegu operacyjnym może znajdować się w atonicznych jelitach i powodować wiele powikłań.

Pamiętajmy, że dorosłe zwierzęta towarzyszące przed znieczuleniem powinny być na czczo. O ile lekarz weterynarii nie zaleci inaczej, okres głodówki wynosi 12h. U młodych zwierząt towarzyszących, o ile lekarz weterynarii nie zaleci inaczej, okres głodówki powinien wynosić ok 6-8h.

Często lekarz weterynarii planuje przedzabiegowe kontrolne badanie krwi. Jeśli zwierzę nie jest na czczo wyniki badań będą niemiarodajne. Podobnie z wynikiem badań obrazowych- gaz i treść w jelitach znacznie ograniczają wartość merytoryczną badania USG (stąd zaleca się 12 godzinną głodówkę przed badaniem).

W okresie wybudzania, pozabiegowego a także w czasie rekonwalescencji należy zapewnić zwierzęciu należytą opiekę. Miękkie legowisko z kocem do przykrycia pacjenta, umieszczone na ziemi w ciepłym zacienionym miejscu, powoli zredukować tres, zminimalizuje możliwość pozabiegowej hypotermii i ograniczy prawdopodobieństwo urazu. Jeśli lekarz prowadzący nie zaleci inaczej, po zabiegu należy stopniowo wprowadzać płyny, a po kilkunastu godzinach pokarmy półpłynne i wreszcie stałe. Przy zabiegach dotyczących układu pokarmowego i jamy brzusznej należy przestrzegać zaleconej przez lekarza weterynarii specjalnej diety polegającej na częstym podawaniu małej ilości łatwostrawnej i miałkiej karmy. W okresie rekonwalescencji pozabiegowej należy ograniczyć aktywność fizyczną zwierzęcia, unikając gwałtownych ruchów tak by nie uszkodzi szwów. Warto też zabezpieczyć zwierzę przed bezpośrednim kontaktem z raną (kołnierz elżbietański, fartuszek pozabiegowy). Odpowiednia toaleta rany przyspieszy gojenie i zmniejszy możliwość infekcji.