Symptomy chorób

Symptomy chorób

Diagnostyka chorób zwierząt towarzyszących w pierwszej kolejności opiera się na informacjach zaczerpniętych z wywiadu z jego opiekunem. Dlatego tak ważne jest baczne obserwowanie swojego pupila. Każda zmiana zachowania może być symptomem choroby. Pamiętajmy, że apatia, posmutnienie, brak apetytu, zwiększenie ciepłoty ciała, zmniejszona aktywność ruchowa, gwałtowna zmiana masy ciała, reakcje bólowe to najczęstsze ogólne objawy choroby.

Zwróćmy także uwagę na fizjologię swojego zwierzęcia. W przypadku chorób układu moczowego niepokojące mogą być nadmierne pragnienie lub jego brak, skąpomocz lub częstomocz, utrudnione oddawanie moczu lub jego niefizjologiczny wygląd. W chorobach dotyczących układu pokarmowego mogą to być zaburzony apetyt, wymioty, biegunka czy zaparcia. Niezborność ruchowa, trudności z poruszaniem się i równowagą, nieprawidłowa pozycja, otępienie i nieprawidłowe reakcje na bodźce to natomiast najczęstsze symptomy chorób o podłożu neurologicznym. Nie lekceważmy również znaków ze strony układu krążeniowo- oddechowego. Obserwacje wskazujące na niepokój, duszność, problemy ze snem, kaszel i spadek aktywności u pupila mogą ułatwić lekarzowi weterynarii diagnozę.

Obserwujmy dokładnie wygląd swojego towarzysza, jego okrywę włosową, zęby, pazury i skórę. Kontrolujmy masę ciała. Każde schorzenie najłatwiej jest leczyć we wczesnym stadium. Pamiętajmy, ze czasem kluczowe znaczenie dla ukierunkowania diagnozy przez lekarza weterynarii mogą mieć informacje wynikające z dokładnego obserwowania zwierzaka w domu.