Kocięta

Kocięta

Szczepienia ochronne kotów są najskuteczniejszą metodą zapobiegania najczęstszym chorobom zakaźnym występującym u tego gatunku. Nie chronią jednak przed wszystkimi czynnikami infekcyjnymi.

Szczepi się tylko zdrowe osobniki, dlatego przed każdym szczepieniem zwierzę poddaje się wnikliwemu badaniu lekarsko-weterynaryjnemu. Konieczne jest również wcześniejsze skuteczne odrobaczenie.

Szczepienia podstawowe są zalecane najczęściej i mają chronić przed ciężkimi chorobami zagrażającymi życiu kotów takim jak panleukopenia, herpeswiroza, kaliciwiroza a także zoonozom (wścieklizna). U kotów, które żyją w dużym zagęszczeniu (np. w hodowlach) lub mogą mieć kontakt z innymi kotami (koty wychodzące, koty wystawowe) zaleca się również stosowanie szczepień dodatkowych (grzybica, chlamydioza, białaczka). Szczepienia powinny być powtarzane w określonych odstępach czasu.

Kalendarz szczepień kotów przedstawia się następująco:

8-9 tydzień życia – pierwsze szczepienie (katar koci, panleukopenia)

12-13 tydzień – powtórne szczepienie (katar koci, panleukopenia, ew. chlamydioza )

14-15 tydzień wścieklizna

16-17 tydzień – białaczka

Powtórne szczepienie po 12 miesiącach od ostatniego (szczepienie skojarzone). Kolejne sczepienia co 2-3 lata, w zależności od sytuacji epizootycznej w danym terenie.

Szczepienie przeciwko zakaźnej białaczce kotów (od 16 tygodnia życia, po wcześniejszym wykonaniu testu ELISA w celu wykluczenia już istniejącego zachorowania) oraz wściekliźnie (śmiertelnej zoonozie) zalecane jest w przypadku zwierząt wychodzących lub podróżujących z właścicielami. Szczepienie przeciwko wściekliźnie jest również niezbędne przy wyrabianiu paszportu (wyjazd za granicę).