Szczenięta

Szczenięta

Jedyną skuteczną ochroną przed groźnymi i nierzadko śmiertelnymi chorobami zakaźnymi psów są regularne szczepienia ochronne. Bardzo ważne jest aby zaszczepić psa w odpowiednim czasie, czyli w okresie tak zwanej „luki immunologicznej”, kiedy to zwiększa się podatność szczenięcia na infekcje a ochrona matczyna staje się niewystarczająca, podczas gdy własne mechanizmy ochronne nie są jeszcze w pełni rozwinięte. Każde szczepienie musi zostać poprzedzone szczegółowym badaniem lekarskim. Szczepi się pieski zdrowe i skutecznie odrobaczone.

Kalendarz szczepień szczeniąt przedstawia się następująco:

6-8 tydzień – pierwsze szczepienie (parwowiroza, nosówka, choroba Rubartha i kaszel kenelowy u szczeniąt starszych niż 8 tyg.)

9-11 tydzień – drugie szczepienie (parwowiroza, nosówka, choroba Rubartha, kaszel kenelowy, leptospiroza )

12-13 tydzień – trzecie szczepienie (parwowiroza, nosówka, choroba Rubartha, kaszel kenelowy, leptospiroza)

2 tygodnie po ostatnim szczepieniu – szczepienie przeciw wściekliźnie (obowiązkowe!)

Szczepienie przypominające 12 miesięcy po ostatnim sczepieniu (szczepionka skojarzona). Kolejne szczepienia przypominające co 2-3 lata w zależności od sytuacji epizootycznej. Szczepienie przeciw wściekliźnie należy powtarzać co 12 miesięcy. Jest to wymóg wynikający z Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ( Dz.U. 2004 Nr 69 poz. 625) „O ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt” Art. 56. pkt 2. „Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.”