Usługi

• Diagnozowanie i leczenie chorób nowotworowych:

 •           – Biopsje cienko i gruboigłowe
 •           – Biopsja szpiku kostnego
 •           – Biopsje pod kontrolą USG
 •           – Biopsje wycinające
 •           – Badania cyto- i histopatologiczne
 •           – Leczenie chirurgiczne nowotworów
 •           – Chemioterapia
 •           – Terapia paliatywna

 

• Diagnozowanie i leczenie chorób wewnętrznych
• Diagnostyka obrazowa (RTG cyfrowe, USG z dopplerem)
• Diagnozowanie i leczenie chorób endokrynologicznych
• Diagnozowanie i leczenie chorób skóry (dermatologia)
• Badania w kierunku chorób o podłożu immunologicznym
• Stomatologia:

 •          – Profilaktyka
 •          – Sanacja jamy ustnej
 •          – Usuwanie zębów

 

• Parazytologia
• Pełne badanie parazytologiczne:

 •          – Rozmaz bezpośredni kału
 •          – Flotacja/sedymentacja kału
 •          – Badanie w kierunku nicieni płucnych
 •          – Badanie krwi w kierunku chorób wektorowych
 •          – Badania zeskrobin skóry

 

• Odrobaczanie
Profilaktyka przeciw pasożytom zewnętrznym
• Chirurgia
• Szeroki zakres badań krwi:

 •       – Pełne badanie morfologiczne krwi
 •       – Badania biochemiczne krwi (diagnostyka chorób wątroby, nerek, trzustki – specyficzne testy trzustkowe)

 

• Badania moczu
• Badania kału
• Testy w kierunku chorób zakaźnych kotów
• Szczepienia profilaktyczne
• Chipowanie (transpondery) oraz wydawanie paszportów
• Dietetyka weterynaryjna